Terapi og supervision

Individuel terapi

Jeg tilbyder terapi til dét, du aktuelt står i:

  • Forebyggelse og behandling af stress, angst og depression.
  • Livskriser og livsomvæltende begivenheder såsom skilsmisse, fødsel, sorg, sygdom, tab og familiemæssige problematikker.
  • Manglende selvværd og tro på sig selv.
  • Håndtering af forandringer i din fysik,- herunder smerter og tab af funktioner.
  • ….Og alt det andet. Kontakt mig på mail eller telefon, så tager vi en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig, med netop dét, du gerne vil tale om.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til både private og arbejdspladser. Supervisionen kan både foregå som 1:1 samtaler og i teams op til 8 personer ad gangen. I supervisionen drøftes arbejdsmæssige udfordringer og målsætninger, og vi gør ofte brug af gruppens egne erfaringer, som bringer nye perspektiver i spil.

Gruppesamtaler

Når livet slår en kolbøtte, og man pludselig befinder sig i en ny og helt anderledes situation, end man ellers havde forestillet sig, kan man have glæde af, at dele sine tanker og erfaringer med mennesker der står i en lignende situation.

Er du f.eks. pårørende til et menneske med alvorlig sygdom, eller står du i en sorgproces, kan det være befriende ikke at skulle forsøge at forklare alting. I en mindre gruppe med tavshedspligt kan du dele alt,- også dét du ikke siger til dine nærmeste. Man deler udelukkende det, man ønsker at dele.

Konatkt mig på telefon eller mail, hvis du er interesseret i at blive en del af en gruppe, eller hvis du bare gerne vil høre mere. Grupper oprettes når der er deltagere nok.

Samtaler med børn og unge

Jeg har mangeårig erfaring med at tale med børn .Både børn med særlige behov, og med børn der bare midlertidigt er ramt af forskellige vanskeligheder. Børn og unge kan i visse situationer have glæde af, at tale med en udenforstående professionel voksen, hvor de ikke har følelser på spil.

I samtalen med børn og unge, taler vi oftest alene, og andre gange er forældrene inviteret med. Det er vigtigt, at få givet redskaber videre til de primære voksne omkring barnet, da disse ellers kan komme til ,- helt uforsætligt, at fastholde mønstre, der er uhensigtsmæssige for barnet/den unge. I terapisamtaler med børn og unge, er det af allerstørste betydning, at barnet/den unge føler sig tryg, og kan fokusere på arbejdet med sig selv. Ro, tryghed og hjertevarme er derfor nøgleord i mine sessioner.

Samtaler med børn kan være af kortere varighed end med voksne, alt efter barnets alder og modenhed. Dette aftales individuelt.

Alle samtaler er fortrolige,- jeg har tavshedspligt!