Velkommen

Metakognitiv terapi, coaching og supervision.

green leafed plant on sand

At trives mentalt, er grobunden for hele din livskvalitet.

Når den mentale trivsel udfordres af f.eks. tankemylder, angst, uro, bekymring og ubehagelige symptomer fra kroppen, påvirker det det ofte hele vores livssituation i større eller mindre grad.

Der kan være mange årsager til, at man oplever, at sidde fast i en uholdbar og ubehagelig livssituation. Modsat andre psykologiske metoder, dvæler jeg i min behandling ikke så meget ved årsagsforklaringer og selve problemet,- men derimod mere ved, hvilke tankemæssige strategier der er i spil, og hvordan vi så kommer videre hen imod et bedre liv, uden psykisk mistrivsel.

Jeg arbejder primært ud fra den metakognitive metode, som er en forholdsvis ny og evidensbaseret metode. Læs mere under Metode“. Denne terapiform er særdeles effektiv i forhold til andre psykologiske retninger, og giver hurtigt klienten en fornemmelse af ny mestring, samt forståelse af de processer, der vedligeholder mistrivsel. De redskaber man lærer i terapien, viser sig ofte at være stærke “samarbejdspartnere” i mange af de udfordringer, man som menneske uvægerligt vil møde i løbet af livet.

En af mine vigtigste målsætninger er, at du med kortest muligt forløb hos mig, skal blive klar til at stå på egne ben, og komme helt i mål i forhold til dine ønsker. Dette opnås optimalt, når vi opfatter forløbet som et forpligtende samarbejde.

Jeg glæder mig til, at hjælpe dig videre!